Jans Control staat voor de kwaliteit van haar trainingen en wil zeker weten dat eenieder die de OK training heeft gevolgd OK- bekwaam is. Het Jans Control OK- Certificaat wordt dan ook alleen verstrekt bij het met goed gevolg afronden van het examen. De Jans Control OK- badge kan tevens worden besteld indien de kandidaat geslaagd is voor het examen.

Uw training wordt op maat gemaakt en aangepast naar uw wensen. Dit houdt in dat we het traject starten met een interview en observatie/ steekproef ter plaatse. De training is interactief en bevat diverse individuele en groepsopdrachten.

Concrete stappen

 1. Interview leidinggevende waarbij noodzaak en behoefte wordt geïnventariseerd
 2. Steekproef in de praktijk om huidige situatie en vragen van operatie in kaart te brengen
 3. Werkprogramma/ middelen & materialen doornemen en opnemen in het opleidingstraject
 4. Voorstel training middels OK- plan.
 5. Training

De volgende onderwerpen zijn standaard in te training verwerkt.

 • Doel van de training
 • Wat is een OK
 • Verschil OK en verpleegafdeling
 • OK gedragsregels
 • Micro-organismen
 • Schoonmaakmethoden
 • Reinigingsmiddelen
 • Werkvolgorde
 • Bezoek OK
 • Lessons learned
 • Examen


CET1