Jans Control kan u ondersteunen bij:

1. Het controleren van uw cleanroom processen en procedures: Zijn deze correct opgesteld en hebben ze de juiste content?

2. Het schrijven van uw cleanroom processen en procedures: Hebt u niet de juiste kennis of capaciteit beschikbaar?

Voorbeelden van processen en procedures waarmee Jans Control u kan helpen:
  • Schoonmaak & Desinfectie
  • Handen wassen & Desinfecteren
  • Omkleedprocedure
  • Opstellen van infectiepreventie procedures en protocollen
  • Hoe gedraag ik me tijdens mijn werkzaamheden